PRESS: Wysokie Obcasy

An article about my pop-ups in Wysokie Obcasy. Unfortunately in Polish only. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,80530,15458024,Papierologia_fantastica_Bozki_Rydlewskiej.html